บริการ / ผลิตภัณฑ์ของเรา

เราเป็นบริษัทรีไซเคิลเศษโลหะ และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรูปแบบใหม่ ด้วยรูปแบบธุรกิจที่ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมการรีไซเคิลอย่างแท้จริง
ด้วยเครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ เทคโนโลยี กระบวนการที่ทันสมัย

ยกระดับอุตสาหกรรม

เพราะเรา กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) คือผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการคัดแยกและรีไซเคิลเศษโลหะ และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เราจึงมีพร้อมด้านกำลังการผลิตซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบของ เศษเหล็กบด (shredded scrap), เศษเหล็กอัดก้อน (bundle scrap), รวมถึงเศษเหล็กปั๊ม (busheling scrap) ที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กในประเทศไทย

กิจกรรม / ข่าวสารต่างๆ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เราไม่หยุดที่จะพัฒนาวิธีการรีไซเคิลเศษโลหะอุตสาหกรรมที่เป็นโลหะ และอโลหะ หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงวิธีการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคมในพื้นที่ใกล้เคียง